Flytande vågbrytare för trygga hamnar
Sedan Lars Gunnar Odhe och en kompanjon sjösatte SF Marina för 25 år sedan har bolaget hunnit etablera sig som leverantörer av flytande vågbrytare och tillverkare av marinor till hela världen. Från tillverkningen på Tjörn försörjer man hela Nordeuropa med vågbrytare, betongbryggor och specialapplikationer för hamnar och färjeläger i alla storleksklasser.
Lars Gunnar Odhe är vd för SF Marina System och styrelseordförande för koncernen, SF Marina International. Från det svenska huvudkontoret i Göteborg och med tillverkningen i Wallhamn på Tjörn arbetar man med fyra produktoråden, nämligen flytande vågbrytare, helbetongbryggor för marinor, lätta bryggor med kombination trä och betong samt specialapplikationer för fiskehamnar och färjeläger. Flytande vågbrytare är en specialkompetens och på detta område tillhör man de världsledande producenterna.
- För några år sedan byggde vi en marina i South Carolina, en kust som är väldigt utsatt och ofrånkomligen drabbas av kraftiga orkaner med jämna mellanrum. Två månader efter att vår marina invigdes drabbades området av den kraftigaste orkanen på årtionden, vilket vårt bygge stod pall för, berättar Lars Gunnar.
Ett svårslaget exempel på den kvalitet som SF Marina står för med sitt kunnande och sin erfarenhet.

Förutom försäljningsbolag i Sverige och Norge, SF Pontona, har SF Marina avdelningar och representation över hela världen, bl.a. i länder som USA, Nya Zeeland, Argentina, Thailand, Korea och Dubai.
Ett spännande område är flytande hus, bland annat har SF Marina för hamnen i Svendborg i Danmark byggt deras klubbhus på vattnet med egentillverkade plattformar. Ett större projekt med flytande bostäder pågår också i Nacka, där Marinstaden håller på att färdigställas med unika hem på vattnet. SF Marina har såklart hand om produktionen av plattformarna.
Kunderna består av alltifrån kommunala gästhamnar till privata marinor och via sin licensproduktion över hela världen är man alltid nära kunden.
- Inget jobb är för litet och inget jobb är för stort för oss, det är utgångspunkten, säger Lars Gunnar.
Investeringar i vågbrytare, flytbryggor och andra hamnprojekt är stora åtaganden, varför det inte finns utrymme för misstag. Det är 50 års design life på SF Marinas betongpontoner.
Vi vet att vi har kunskapen som krävs för tuffa hamnförhållanden och framtiden för flytande vågbrytare och flytbryggor är ljus. Med rätt förankring klarar våra produkter alla belastningar från vind och vågor samt tidvattensvariationer, avslutar Lars Gunnar.


SF Marina AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0705-53 35 36


Email:
lg@sfmarina.se

Hemsida:
lg@sfmarina.se

Adress:
SF Marina AB
Propellergången 4
41764 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN